Valná hromada 2022 - 27.dubna 2022 v 16:00 hod.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Prezident Beskydského golfového klubu z.s, 

se sídlem Ropice 415, 739 61 Ropice
IČ 63699419,
svolává dle čl. V., odst. 1 platných stanov

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,


která se bude konat v pondělí dne 27. dubna 2022, v 16:00 hod. v klubovně v Ropici, č.p. 415

Program jednání Valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti Valné hromady
  2. Volba orgánů Valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
  3. Schválení programu Valné hromady
  4. Schválení výroční zprávy o činnosti klubu a roční účetní závěrky hospodaření klubu za rok 2021, zpráva revizní komise Beskydského golfového klubu
  5. Plán hospodaření klubu v roce 2022 a hlavní směry činnosti klubu v dalších letech.
  6. Různé, diskuze

V Ropici dne 12. 04. 2022

v.r. Ing. Ján Moder

prezident

Beskydského golfového klubu z.s.