Místní pravidla

MÍSTNÍ PRAVIDLA

 

 1. Hranice hřiště (viz. definice Mimo hřiště)
  • Hranice hřiště je označena bílými kolíky.
  • Při hře na jamce č.16 je na pravé straně jamky vnitřní hranice vyznačena bílými kolíky s jednou černou stranou. Tyto kolíky jsou při hře na dané jamce brány jako hraniční objekty. Při hře na jiné jamce jsou považovány za nepohyblivé závady.
 2. Půda v opravě
  • V půdě v opravě je hra zakázána. Beztrestný drop na nejbližší místo úlevy.
  • Všechny plochy ohraničené bílou čárou, nebo vymezené modrými kolíky. Pokud je použito obojího značení, pak kolíky oblast označují a čáry vymezují její hranice.
  • Všechny plochy na hřišti označené nápisem GUR.
  • Všechny bankry, ve kterých probíhá oprava jsou považovány za půdu v opravě.
  • Za půdu v opravě jsou považována veškerá poškození hřiště vzniklá v souvislosti s výstavbou nových jamek a bankrů (vyjeté koleje, nezatravněné plochy, volná zemina, nebo kamení a podobně).
  • Spáry mezi travními drny v poli a na jamkovišti jsou půda v opravě. Jestliže hráčův míč v poli leží v takové spáře, nebo se jí dotýká, nebo když hráči taková spára překáží v jeho zamýšleném švihu, pak hráč může využít úlevu podle Pravidla 16.1b. Avšak k překážení nedochází, jestliže taková spára překáží hráči pouze v postoji. Všechny spáry v rámci jedné souvislé oblasti jsou s ohledem na využití úlevy považovány za jednu. To znamená, že když po spuštění míče dochází k překážení jakékoli spáry, hráč musí postupovat podle Pravidla 14.3c (2), i když se míč nachází do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího bodu úplné úlevy.
  • Díry po odstranění pohyblivých závad v poli.
  • Francouzské drenáže (kamením nebo štěrkem vyplněné drenážní rýhy).
  • Erozní poškození bankrů způsobené tekoucí vodou (splachy).
  • Jakákoli poškozená oblast, kterou za takovou prohlásí rozhodčí.
 3. Nepohyblivé závady
  • Kameny v blízkosti stromů, na kterých je umístěna cedulka s označením dárce.
  • Všechny cesty se zpevněným povrchem. Za cestu se považuje i nezatravněná část hřiště, která s cestou přímo souvisí do vzdálenosti délky jedné hole od cesty.
 4. Permanentní visuté vedení
  • Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického nebo jiného vedení, rána se musí zrušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 14.6). Ostatní části vedení se považují za nepohyblivé závady.
 5. Volné přírodní předměty
  • Pokud není uvedeno jinak, mulčovací kůra kdekoli na hřišti nenabízí žádnou zvláštní možnost úlevy. Jednotlivé kousky mulčovací kůry jsou volné přírodní předměty.
 6. Dropovací zóny
  • Na jamce č. 17, jestliže míč jako poslední protne hranici červené trestné oblasti (červené kolíky s černou hlavou) přiléhající k jamkovišti a za jamkovištěm po celé délce (až k asfaltové cestě), hráč může postupovat podle Pravidla 17.1d, nebo může jako doplňkovou možnost s jednou trestnou ranou spustit míč v dané dropovací zóně.

 

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA (není-li uvedeno jinak):

Hra na rány: dvě trestné rány; Hra na jamky: ztráta jamky

 

Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Pravidlo 5.7)

Okamžité přerušení hry:        Jeden dlouhý zvukový signál.

Přerušení hry:                      Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

Obnovení hry:                      Dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.