Členské poplatky 2023

Roční členské poplatky 2023 Členský poplatek Poplatek ČGF Celkem
Dospělý 14.500 Kč 300 Kč 14.800 Kč
Senior* 7.250 Kč 300 Kč 7.550 Kč
Student max. do 26 let 7.250 Kč 300 Kč 7.550 Kč
Mládež do 5 let včetně 0 Kč 100 Kč 100 Kč
Mládež od 6 do 10 let včetně 2.400 Kč 100 Kč 2.500 Kč
Mládež od 11 do 14 let včetně 3.400 Kč 100 Kč 3.500 Kč
Mládež od 15 do 18 let včetně 5.400 Kč 100 Kč 5.500 Kč
       
Udržovací poplatek 2.900 Kč 300 Kč 3.200 Kč
Udržovací poplatek nad 63-ti let 1.500 Kč 300 Kč 1.800 Kč
Udržovací poplatek do 18-ti let 900 Kč 100 Kč 1.000 Kč
       
Roční členství 3.500 Kč obsaženo v poplatku 3.500 Kč
       
Roční řádné členství na zkoušku 14.800 Kč obsaženo v poplatku 14.800 Kč
       
Převodní poplatek 5.000 Kč 300 Kč 5.300 Kč
*senior - věk 63 let, případně potvrzení o přiznání starobního důchodu.

Rozhodující datum pro určení věku je 1.1.2023.

Členské poplatky a poplatky ČGF se hradí na účet Beskydského golfového klubu č. 19-3829490287/0100, vedeného u KB, a.s., expozitury Třinec, jako VS (variabilní symbol) se uvádí registrační členské číslo nebo rodné číslo.

Vstupní poplatky Členský poplatek Poplatek ČGF Celkem
Dospělý 50.000 Kč 300 Kč 50.300 Kč
Druhý dospělý rodinný příslušník 35.000 Kč 300 Kč 35.300 Kč
Senior 15.000 Kč 300 Kč 15.300 Kč
Student max. do 26 let 15.000 Kč 300 Kč 15.300 Kč
Mládež do 10 let včetně 1.700 Kč 100 Kč 1.800 Kč
Mládež od 11 do 12 let včetně 2.550 Kč 100 Kč 2.650 Kč
Mládež od 13 do 14 let včetně 4.250 Kč 100 Kč 4.350 Kč
Mládež od 15 do 16 let včetně 8.500 Kč 100 Kč 8.600 Kč
Mládež od 17 do 18 let včetně 13.600 Kč 100 Kč 13.700 Kč

Členské poplatky a poplatky ČGF se hradí na účet Beskydského golfového klubu č. 19-3829490287/0100, vedeného u KB, a.s., expozitury Třinec, jako VS (variabilní symbol) se uvádí registrační členské číslo nebo rodné číslo.

Termín úhrady členského poplatku je do 30.4.2023

Poplatky za trénink Poplatek 
Letní sezóna (duben-říjen) 4.200 Kč
Zimní sezóna (listopad-březen) 4.200 Kč

Poplatky za trénink se hradí na účet Beskydského golfového klubu č. 19-3829490287/0100, vedeného u KB, a.s., expozitury Třinec, jako VS (variabilní symbol) se uvádí registrační členské číslo nebo rodné číslo

Údaje pro platbu ze zahraničí : IBAN : CZ5301000000193829490287

SWIFT (BIC) : KOMBCZPPXXX

Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33/969

114 07 Praha 1