Bouřková pravidla

Bouřková pravidla

Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Pravidlo 5.7)

 

Okamžité přerušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál.

Přerušení hry: Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

Obnovení hry: Dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

 

Hráč je povinen okamžitě ukončit hru a skrýt se do nejbližšího úkrytu (hlavní budova, budova driving range, přístřešky u jamek na Ocelové devítce 3,5,7).

Pokud do 1 hodiny od přerušení hry nedojde ze strany pracovníka Ropice Golf Resort k jejímu obnovení, má hráč nárok na kompenzaci hry (voucher s platností max. do konce sezóny) za těchto pravidel:

  • při zakoupení green fee na 18 jamek obdrží voucher na 18 jamek, přerušil-li hru na jamce č. 1-5
  • při zakoupení green fee na 18 jamek obdrží voucher na 9 jamek, přerušil-li hru na jamce č. 6-12
  • při zakoupení green fee na 9 jamek obdrží voucher na 9 jamek, přerušil-li hru na jamce č. 1-5
  • voucher s 10% slevou na 18 jamek obdrží ten hráč, který přerušil hru v jiném, než výše uvedeném případě.
  • Stejné pravidlo platí i v případě zapůjčení eCart.