Nová mapa 27 jamkového areálu

Vážení golfisté,

jistě už netrpělivě vyhlížíte den, kdy si budete moct zahrát nové jamky. Než tato chvíle nastane, dovolte, abychom Vám představili novou mapku celého 27 jamkového areálu.

Názvy nových devítek jsou:

Železná devítka, barva červená (dříve jamky číslo 10 až 18)

Werková devítka, barva bílá  (zůstávají původní jamky číslo 1 - 5, jamka číslo 7 bude jamkou číslo 9, zbytek jsou nové jamky)

Ocelová devítka, barva modrá (zcela nová, použita pouze jamka číslo 9, která zůstává devítkou, ale je prodloužena o 50 m)