historia klubu

Historia golfa w okolicach Trzyńca sięga 1976 roku, kiedy to rozpoczęła działalność sekcja golfa przy TJ TESLA Oldrzychowice. Sekcja miała 15 członków, którzy grali na polu w Šilheřovicach, które było jednym z pierwszych na tym terenie. Pierwszym przewodniczącym był Miroslav Stebel. W 1983 roku przewodniczącym został wybrany Karel Plachý, który prowadził klub podczas rewolucji, zmieniając nazwę na Golf Club Třinec.

W latach dziewięćdziesiątych klub próbował znaleźć odpowiednie miejsce do budowy pola golfowego. Wybierano z dwu miejsc: Wędrynia i Ropica. W końcu wybrano Ropicę, gdzie wybudowano pierwszych sześć dołków wzdłuż potoku Wielopolskiego i dziś już legendarną "budkę (boudička)". Duszą golfa w Trzyńcu był Vlastík Bauer, dlatego na jego cześć, co roku rozgrywany jest memoriał niosący jego imię. W roku 1999 zmieniono nazwę klubu na Beskidzki klub golfa i jego prezydentem został Bronislav Cienciala. W tym czasie rozpoczęto budowę pola wg projektu Hanse'a Georga Erharda. Pole Beskidzkiego klubu golfa jest od tej pory pole golfowe w Ropicy, które znajduje się pomiędzy Trzyńcem i Czeskim Cieszynem w podgórskiej krainie Beskidu.

Od początku baza członkowska Klubu rozwijała się bardzo dynamicznie, aktualnie Beskidzki klub golfa zaliczany jest do największych w Republice czeskiej. Od strony sportowej zaliczany jest do najlepszych. Kobiety i mężczyźni grają w najwyższych rozgrywkach ligowych a Centrum treningowe młodzieży wyszkoliło kilku mistrzów republiki. W 2013 i 2014 roku Czeska federacja golfa oznaczyła Klub za najlepsze Centrum treningowe v RC. Pod koniec 2007 roku ilość członków wzrosła do 800. Życie klubowe w Ropicy jest urozmaicane turniejami klubowymi, imprezami towarzyskimi i sportowymi, tradycyjnymi HCP niedzielami.

W 2023 roku klub powrócił do swojej pierwotnej nazwy Golf Club Třinec.