Dołek 3

Co mówi o dołku nr 3

PRO-trener Lukáš Pavelka

Po trudniejszym przejściu z dołka nr 2 pozwoli nam boisko na chwilę odpoczynku na paru 4, gdzie znajduje się szeroki obszar gdzie może piłka wylądować. Miejsce to ograniczone jest outem w prawo i bunkrami po obu stronach fairwaya. Nieprzejrzyste, ale krótkie drugie uderzenie na mały green otoczony bunkrami powinno być celne i mieć dobrą długość.