Dołek 14

Co mówi o dołku nr 14

PRO-trener Lukáš Pavelka

Dłuższy par 5 ograniczony jest bunkrami w całej swej długości. Tutaj ważny jest plan gry. Szeroka fairway po drive, która stopniowo zwęża się, aż do węższego po bokach falistego greenu. Po prawej stronie wzdłuż dołka znajduje się out, który nie powinien sprawiać problemów na tym dołku.