Jamka 4

Jak vidí jamku č. 4

PRO-trenér Lukáš Pavelka

Dopadová zóna obklopená bunkry je ze svahu dolů a hráč nebude mít s délkou první rány problém, ale je vhodné, aby rána byla dostatečně vysoká, aby neměla tendenci odběhnout do přilehlých bunkrů. Viditelnost praporku při druhé ráně je omezená vzdáleností do greenu. Velmi těžký malý green je zvlněný a prověří vaše patovací schopnosti.