Jamka 15

Jak vidí jamku č. 15

PRO-trenér Lukáš Pavelka

Druhý nejdelší par 4, který vyžaduje dostatečnou délku ran a jejich přesnost. Drive je lépe umístit do levé části fairwaye, která se po celé její délce sklání do prava. Miřte na levou stranu greenu a buďte dostatečně dlouzí, ať neskončíte v bunkeru před greenem.