Jamka 14

Jak vidí jamku č. 14

PRO-trenér Lukáš Pavelka

V metrech delší par 5 je lemován přilehlými bunkery v celé jeho délce a prověří vaše plánování hry. Velmi široká dopadová zóna po drivu a postupně se zužující fairway, která ústí do užšího a po stranách zvlněného greenu. Pravou stranu jamky lemuje out, který by vám tuto příjemnou jamku neměl znepříjemnit.